Profetische kinderen

“Want onder de kinderen van de naties zal ik en trouwe generatie doen opstaan. Het zal een generatie zijn met een visie voor opwekking, die de Heer lief zal hebben. Het zal een biddend, aanbiddend, profetisch, evangeliserend volk zijn. Radicale heiligheid, reinheid, toewijding en beschikbaarheid zijn nodig van deze generatie. Het is een generatie van Nazireeërs – kleine kinderen die hun relatie met Mij op de eerste plaats te zetten. Hun stem zal de verlorenen het Koninkrijk binnen roepen en de gelovigen tot een nieuwe toewijding. Zij zullen openbaringen uitspreken over het koningschap van Christus. Deze eindtijd generatie van kinderen zal profetisch nauwkeurig zijn en wat zij profeteren zal gebeuren.” Profetie(profetie van Catherine Brown)

“Er zullen indrukwekkende bekeringen zijn en vooral de kinderen zullen visioenen hebben van de hemel en hemelse wezens”. Todd Bentley vanuit Lakeland Florida.

Er zijn vele profetieën uitgesproken over de eindtijd generatie van kinderen. Het is tijd om de kinderen vrij te zetten om in hun bestemming te wandelen. Dit houdt in dat er degelijk onderwijs en mentoring moet zijn. Kinderen zijn anders dan volwassenen en wat wij ze leren moet op een begrijpelijke manier ‘opgediend’ worden. Er is geen junior versie van de Heilige Geest – Zijn kracht en Zijn gaven zijn ook beschikbaar voor allen die geloven leeftijd of schoenmaat is van geen belang. Als volwassenen begrijpen wij niet alles wat de Geest doet of hoe Hij werkt. Sommigen dingen nemen wij in geloof aan.  Jezus nam een kind daarin als voorbeeld.
Tijdens de Heaven to Earth conferentie begin mei was er duidelijk een nieuwe dimensie bij de kinderen, een toenemende verwachting en zalving voor genezing – littekens verdwenen, astma en eczeem gingen weg. Terwijl kinderen in aanbidding op de grond lagen was Gods tegenwoordigheid bijna ‘tastbaar’. Leon Kotze, (uit Zuid Afrika) zag de wolk van Gods tegenwoordigheid bewegen door de zaal en veel kinderen hadden daarna goud op hun handen, armen of in hun haar. Een 4 jarige jongen viel tijdens de dienst in slaap. Hij droomde en zag Jezus vechten tegen de duivel met zwaarden. Jezus won en zei tegen het jongetje: ‘omdat Ik de duivel heb overwonnen kan jij hem ook overwinnen’. Kinderen zijn hongerig voor God en naar de bovennatuurlijke. Onze taak als volwassenen is om hen verder hierin te mentoren.

Bidden en luisteren naar God is niet saai!

Tijdens de bovengenoemde conferentie was er een middag van profetisch voorbede. Kinderen, liggend op de wereldkaart, deden voorbede voor situaties in verschillende landen en anderen schreven de zonden van Nederland op dozen en bonden ze in geloof met een touw vast. Symbolisch liepen ze daarna zes keer in stilte om de ‘zonde toren’ heen en de zevende keer onder luid gejuich; toen viel de toren om. Op een rek stonden 50 paar teenslippers met elk een opschrift: genezing, bevrijding, vergeving, vrijheid, geloof enz. Met teenslippers aan proclameerden de kinderen de woorden die daarin geschreven waren, over hun eigen leven of over het land. Eén meisje deed de teenslippers van ‘genezing’ aan en, in geloof, bad ze voor genezing van haar voet die vanaf haar geboorte scheef stond. Terwijl ze in geloof in de slippers rond liep werd haar voet recht! Een meisje van 7 jaar met een traumatische achtergrond is naar de ‘gebroken harten’ tent gegaan voor gebed. Daarnaar wilde zij zich graag laten dopen omdat zij het gevoel had dat God zei dat Hij dan haar pijn aan de binnenkant zou genezen. Zij heeft zich laten dopen en zij is totaal veranderd. In de troonzaal van God schrijven ze liefdesbrieven aan God. Anderen hakten stukjes van een gipsblok weg als teken van hardheid van binnen. De brokjes brachten ze naar het kruis en lieten ze daar achter.

Nieuw geluid

Het is tijd voor een nieuw geluid; Tijd om de kinderen te mentoren en vrij te zetten in een nieuwe profetische dimensie. Om buiten de kerkmuren Gods woorden te spreken en de kracht van Zijn koninkrijk te demonstreren.
‘Deze dingen zullen de gelovigen volgen….’ (Markus 16:17-9) als kinderen kunnen geloven zullen zij ook de werken van het koninkrijk doen. Een onbekende weg waar wij – samen met de kinderen – op lopen. Een profetische generatie van kinderen staat klaar. Verhindert ze niet.

Andere publicaties