Over ons

Wie zijn wij

De lessen die op deze website worden aangeboden zijn geschreven door Beryl Voorhoeve. De meeste lessen voor de bovenbouw zijn in eerste instantie geschreven als dagelijks bijbelstudieprogramma voor zendingsreizen met kinderen naar Roemenië. Beryl is degene die deze reizen organiseert en zij heeft daar de hoofdverantwoording voor.

Toen zij hoofd van het kinderwerk in de Levend Evangelie Gemeente (LEG) was, is zij ook voor de jongere kinderen lessen gaan samenstellen die met kleine groepen kunnen worden bestudeerd.

Judith Maarsen las alle teksten door, zocht de illustraties erbij en verzorgde de lay-out. Samen met Beryl organiseerde zij de reizen naar Roemenië en zij was mede verantwoordelijk voor het kinderwerk in de Levend Evangelie Gemeente. Judith is op 29 oktober 2016 naar haar hemelse vader gegaan.

De werkzaamheden van Judith zijn na haar overlijden overgenomen door Liesbeth Mandemaker.

Onze visie

Wij willen kinderen en volwassenen laten zien hoe God tegen kinderen aankijkt en hoe zij als volwaardige partners ingezet en door Hem gebruikt kunnen worden in het Lichaam van Christus. Wij onderwijzen en trainen kinderen en rusten hen toe om de werken van Jezus te doen. Wij zetten hen vrij in hun geestelijke gaven en roeping.

Daarom vinden wij Bijbelstudie in kleine groepen zo belangrijk. Dit kan zijn tijdens de kinderdiensten op een zondag of in het gezin thuis. Door gesprekken en vanuit de Bijbel neem je dan het kind bij de hand en leert hen hoe ze kunnen functioneren binnen het Lichaam van Christus als ze nog jong zijn. Dit kan op verschillende gebieden: evangelisatie, zending, de gaven van de Heilige Geest, aanbidding, gebed, zieken genezen en nog veel meer . Wij zijn ervan overtuigd dat alles wat de Heilige Geest beschikbaar heeft voor volwassenen, ook beschikbaar is voor kinderen. We geloven dat kinderen, volgens de Bijbel, volledig in staat zijn, deel te nemen aan het leven in Gods Koninkrijk. Dit houd o.a. in: redding,, doop in de Heilige Geest, waterdoop, avondmaal, functioneren in de gaven van de Heilige Geest en alle andere Bijbelse leerstellingen, als ze op een eenvoudige wijze worden onderwezen op hun eigen niveau en bevattingsvermogen.

Wij geloven dat de kindertijd de door God gegeven tijd is om het evangelie aan te nemen; wij moeten allemaal worden als de kinderen als we het Koninkrijk van de Hemel willen binnengaan en wij geloven dat Hij veel waarde hecht aan kinderen die Jezus leren kennen.

Kinderen onderwijzen

Wij geloven dat het Lichaam van Christus een opdracht uit de Hemel heeft gekregen de kinderen te onderwijzen uit het Woord van God en hen aan te moedigen het Woord niet alleen te horen maar het in praktijk te brengen .

Wij geloven dat kinderen deel uitmaken van het leger van de eindtijd en mee doen met de ‘grote opdracht’ namelijk het evangelie doorgeven in alle landen, handen op zieken leggen, doden opwekken, in tongen spreken en andere geestelijke gebieden waar wedergeboren volwassenen en dus ook kinderen, in functioneren, lees Marcus 16:15-16: “trek de wereld in” zei Hij tegen hen, “en vertel aan de hele schepping het goede nieuws over Mij. Wie het geloven en gedoopt worden, zullen gered worden. Maar wie het niet geloven, zullen worden gestraft. De mensen die het geloven, zullen hieraan te herkennen zijn: Zij zullen in mijn naam boze geesten verjagen: zij zullen in nieuwe talen spreken; zij zullen zomaar slangen kunnen vastpakken; en als zij  iets giftigs drinken, zal hun dat geen kwaad doen; zij zullen zieke mensen de handen opleggen en genezen.

Wij mogen de kinderen trainen en klaarmaken omdat ze een vooraanstaande rol zullen spelen bij de laatste grote opwekking en de spoedige terugkeer van Jezus.